2281 iş ilanı
Ücretsiz Destek
info@cabukeleman.com
cabukeleman.com' da ilan vermek ücretsizdir.
İstifa Eden İşsizlik Maaşı Alabilir mi ?

İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi, işsizlik maaşı ne kadar süre verilir, iş bulunursa işsizlik maaşı kesilir mi... İşte her çalışanın merak ettiği soruların yanıtları...

Memurhaber'den Bünyamin Esen'in yazısında, işsizlik ödeneği hakkında tüm merak edilen soruların yanıtları bulunuyor.


İŞTE İŞSİZLİK MAAŞI İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR:


Halk arasında “işsizlik maaşı” olarak bilinen işsizlik ödeneği 4447 sayılı Kanunca düzenlenmiş olan ve sigortalıların işsiz kalması halinde Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödemeyi ifade etmektedir.
Genel bir ifade ile söyleyecek olursak bir sigortalının kendi isteği dışında işsiz kalması halinde iş aradığı sürede yaşayacağı gelir kaybını telafi etmeye dönük bir düzenlemedir.


İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?


Bir günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Başka bir deyişle işsiz kalmadan önceki son dört aylık maaş ortalamasının yüzde kırkını işsizlik ödeneği olarak alabilir.
Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, İş Kanunu’na göre 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.
Temmuz ayının başından yılsonuna kadar işsizlik maaşı aylık taban 408 TL 60 Kuruş, tavan olarak ise 817 TL 20 Kuruş olarak belirlenmiştir. Bu miktarlardan damga vergisi düşülür; damga vergisi dışında da herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.


İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMANA KADAR ALINABİLİR?


İşsizlik ödeneği hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlara ödenir. Başka bir deyişle en az 4 ay çalışmış olunması gerekmektedir.
İşsizlik maaşı sigortalının durumuna göre altı ay ile on ay arasında ödenir.
İşsiz kalmadan önceki son üç yıl içinde;
a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün (yaklaşık 6 ay),
b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün (yaklaşık 8 ay),
c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün (yaklaşık 10 ay),
süre ile işsizlik ödeneği verilir.


İSTİFA EDEN İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?


İşsizlik ödeneği alınabilecek haller kanunda ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Genel olarak bilinmesi gereken şey, işsizlik maaşının temel bir şartı sigortalının kendi isteği dışında işsiz kalması olduğudur.
Başka bir deyişle sigortalı kendisi istifa etmemeli, iş akdi yada hizmet sözleşmesi işveren tarafından feshedilmelidir.
Bunun bir istisnası iş kanunları uyarınca sigortalılara ihbar önelini beklemeksizin iş akdini feshetme hakkını tanıyan koşulların oluşmasıdır. Genel bir ifade ile söyleyecek olursak işçi, işverenin ahlak ve iyi niyet hallerine uymayan davranışları nedeniyle işten çıkmış ise yine işsizlik ödeneği alabilir.
İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak da işsizlik ödeneğine hak kazandırır.
Grev, lokavt gibi nedenler ile oluşan işsizlik halleri de ödeme kapsamındadır. Şu kadar ki, işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için hizmet akdinin başvuru sırasında grev, lokavt veya kanundan doğan ödevler nedeniyle “askıya alınmış” olmamalıdır.
İŞSİZLİK MAAŞI ALIRKEN İŞ BULUNURSA NE OLUR?
İşsizlik ödeneği almakta olan bir sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için gereken şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder.
Başka bir deyişle örneğin iki buçuk yıl çalışıp işten çıkartılan ve bunun sonucu sekiz ay işsizlik ödeneği almayı hak eden biri bu süre içerisinde iş bulur ve yeniden işsiz kalır ise kalan günlerinin işsizlik ödeneğini alır.
Ancak sigortalı yeni işinde de işsizlik ödeneği alacak kadar çalışır (yani asgari dört ay çalışırsa) ve yeniden işsiz kalırsa sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir. Bu durumda, yeni işsizlik ödeneği hak kazanma süresinin hesaplanmasında dikkate alınacak son üç yıl, bir önceki işsizlik ödeneğine hak kazanma tarihinden geriye gidemez.
Başka bir deyişle yeni işyerinden işsizlik ödeneği hak edenin eski işsizlik ödeneği süresi yanar.
KAÇ GÜN İÇİNDE BAŞVURULUR?
Sigortalı işsizin, işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için işten ayrılma bildirgesi ile birlikte hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a doğrudan veya elektronik ortamda başvurması gerekir.
Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre işsizlik ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülür.
Bu yüzden önceki işinizden dolayı işsizlik ödeneği almak istiyorsanız otuz günlük başvuru süresini geçirmeyin.
Bunun için şu an çalıştığınız ve memnun olmadığınız işten çıkartılmış, yani işsiz kalmış olmanız gerekir. Halen bir işte çalışırken işsizlik ödeneği almaya başvurur iseniz talebiniz reddedilecektir.


ÇALIŞTIĞINIZ ANLAŞILIRSA NE OLUR?


Şunun altını önemle çizelim ki, işsizlik ödeneği alırken çalışmak mümkün değildir.
İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilenlerin işsizlik ödeneği kesilir.
Başka bir deyişle; işverenle anlaşarak sigortasız çalışayım ki işsizlik maaşım kesilmesin diye sakın hesap yapmayın, zararlı çıkarsınız. Zira hatalı bilgilere dayanılarak yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte geri alınır, ayrıca ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.
İŞKUR tarafından teklif edilen, mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin de işsizlik ödenekleri kesilir.
Buna ek olarak İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyenlerin ödeneği de kesilecektir.
Kaynak: http://www.internethaber.com/istifa-eden-issizlik-maasi-alabilir-mi-5831...Kategorilere Göre İş İlanları
En Çok İncelenenler