1954 iş ilanı
Ücretsiz Destek
info@cabukeleman.com
cabukeleman.com' da ilan vermek ücretsizdir.
MUHASEBE MÜDÜRÜ

Firma :
ALFA MAKİNE KAZAN SANAYİ A.Ş.
04-04-19

Kategori
Muhasebe - Finans

Cinsiyet
Bay / Bayan

Şehir
Ankara

Telefon
0532 578 57 52

E-Mail
mehmetkarabas@alfakazan.com.tr

Web Site

Açıklama

KDV İade İşlemleri konusunda yetkin,

Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi beyannameleri, Bilanço ve Gelir Tablosu, KDV, muhtasar beyanname, BA-BS formu ve diğer mali bildirim süreçlerini yönetecek,

E-Fatura ve E-Defter süreçlerine hâkim,

Bölümündeki işlerin ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

İthalat ve ihracat konularında tecrübeli,

Şirketin bilanço, gelir tablosu ve bunlarla ilgili her tür mali tabloların Türk mevzuatı ve UFRS çerçevesinde hazırlanmasını sağlamak ve kontrol etmek,

Ticari ve maliyet muhasebesini usul ve şekil bakımından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na göre yürütülmesini sağlamak,

Bakanlıklar, Vergi daireleri, icra daireleri, sosyal güvenlik kurumu, gümrükler, odalar, il müdürlükleri, birlikler ve diğer resmi kurumlar nezdinde şirketin yükümlülüklerini yerine getirmek, firmayı temsil etmek ve gerekirse resmi yazışmaları yapmak,

Mal ve hizmet alımları ile ilgili şirket adına düzenlenen tüm belge ve bilgilerin firma faaliyet raporlarında usulüne uygun ve eksiksiz bir şekilde kayıtlara alınmasını sağlamak,

Mal ve hizmet satışları ile ilgili faturalarının, ulusal ve uluslararası yasa ve usullere uygun şekilde ve zamanında düzenlenmesinin sağlanması ve kontrolü,

Ticari mal girdileri süreçlerinin sevk ve idaresinden sorumlu olacak Genel Muhasebe Standartları çerçevesinde, maliyet muhasebesi, vergi hukuku, teşvik mevzuatı konularının yönetilmesi ve uygulanması,

Şirket denetimlerinde aktif görev almak ve denetime her zaman hazır olunmasını sağlamak,

Aylık finansal raporlar, bilanço, gelir tablosu, yönetim raporları ve diğer mali tabloların hazırlanması ve Yönetim Kuruluna sunulması,

Tahsilat ve ödeme süreçlerinin yönetilmesi,

Haftalık, aylık, yıllık nakit akış yönetiminin planlamasını yapmak,

Alacakların ve borçların mevcut sözleşmeler bazında takibinin yapılması ve düzenli raporlar ile yönetime sunulması,

Bankalar, yönetim ve nakit akış sürecinin koordinasyonunun sağlanması, yönetilmesi ve gerekli tedbirleri alarak üst yönetimin bilgilendirilmesi,

Bütçeleme döneminde ilgili departmanlar ile işbirliği yaparak gerekli koordinasyonun sağlanması,

Mali mevzuat ile ilgili değişikliklerin takip edilmesi ve firma içi mevzuat güncellemelerinden sorumlu olunması,

Finansal tabloların mali ve kârlılık analizlerinin yapılması,

İhracat, gümrük işlemlerinin yasal mevzuata göre uygulanması ve muhasebeleştirilmesi.

Aranan Nitelikler

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

Mali işler alanında en az 10 yıl yöneticilik deneyimi bulunan, ekip yönetimi konusunda tecrübeli,

İhracat muhasebesi, Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi

Vergi mevzuatı, nakit akış yönetimi, bütçe planlama, bilanço ve mali tablo analizi ile finansal yönetim raporlamalarına hakim,

Vergi hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku ve diğer gerekli mevzuat ile genel muhasebe mevzuat ve uygulamalarına hâkim, güncel değişiklikleri düzenli takip eden,

UFRS, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi mevzuatına hakim,

Vergi Dairesi, SGK, Çalışma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Müdürlükleri gibi resmi kurumlar ile Bankalar ve Finans Kuruluşları ile ilişkileri yönetebilecek bilgi ve deneyime sahip,

Vergi Usul Kanununa göre E-Fatura ve E-Defter süreçlerine hâkim,

SMMM belgesine sahip,

MS Office programlarına hakim,

Logo Ti
Bu ilana yorum yapın.
İncelediğiniz ilanla ilgili yorumlar
Yorum ekleme kısa süreliğine devre dışı
Kategorilere Göre İş İlanları
Alakalı İş ilanları